/ EU-OSHA / Psihosocijalni rizici i stres na radnom mestu

Psihosocijalni rizici i stres na radnom mestu

Andrijana Tomic on 09/04/2018 - 9:58 am in EU-OSHA, Uncategorized
5 (100%) 1 vote

Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za bezbednost i zdravlje na radu. Oni znatno utiču na zdravlje pojedinaca, organizacije i nacionalna preduzeća.

Otprilike polovina evropskih radnika smatra da je stres česta pojava na njihovu radnom mestu, a na stres otpada otprilike polovina svih izgubljenih radnih dana. Kao mnogi drugi problemi povezani sa psihičkim zdravljem, stres se često pogrešno tumači . Međutim ako se tumači kao problem organizacije umesto kao krivica pojedinaca, psihosocijalnim rizicima i stresom može se upravljati kao bilo kojim drugim rizicima za zdravlje i bezbednost na radnom mestu.

Šta su psihosocijalni rizici i stres?

Psihosocijalni rizici proizlaze iz lošeg dizajna, organizacije i upravljanja poslom, kao i lošeg socijalnog konteksta posla, pa mogu dovesti do negativnih psiholoških, fizičkih i socijalnih ishoda kao što je stres povezan s poslom, izgaranje na poslu ili depresija. Neki od primera radnih saveta koji uzrokuju psihosocijalne rizike  su sledeći:

  • neuključenost u donošenje odluka koje utiču na radnika i nemogućnost uticanja na način na koji se posao obavlja;
  • loše upravljanje promenama u organizaciji, poslovna bezbednost;
  • nepravilna komunikacija, nedostatak upravljanja i podrške;
  • psihološko i seksualno uznemiravanje, nasilje treće osobe.

Prilikom razmatranja zahteva radnog mesta, važno je jasno razlikovati psihosocijalne rizike poput prekomernog radnog opterećenja i savete u kojima postoji radno okruženje koje pruža potporu, iako je podsticajno ponekad izazovno, te u kojem su radnici osposobljeni i motivisani za obavljanje posla na najbolji mogući način. Dobro psihosocijalno okruženje poboljšava  lični razvoj, kao i psihičko i fizičko zdravlje radnika.

Radnici doživljavaju stres ako su radni zahtevi prekomerni i nadilaze njihove mogućnosti. Osim psihičkih problema radnika koji pate od dugotrajnog stresa mogu se razviti ozbiljni fizički zdravstveni problemi   mišićno-koštanog poremećaja.

Kad je reč o organizaciji, negativni uticaji uključuju loš sveukupan poslovni doprinos, učestalije izostajanje sa posla, prezentizam (radnici dolaze na posao kad su bolesni i ne mogu raditi na odgovarajući način) pa dolazi do povećane stope nezgoda i povreda. Izostanci su češće duži od onih izazvanih drugim uzrocima, a stres povezan sa poslom može doprineti povećanim stopama prevremenog umora.

Izvor: EU – OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *