/ Category / Ponuda

Zahtev za dostavljanje ponuda za organizovanje događaja

November 13, 2017
Rate this post
Poštovani, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije (SAOSH) u okviru projekta “Povećanje kapaciteta i jačanje uloga organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“, broj Ugovora:2015/370-380,…

Zahtev za dostavljanje ponuda za organizovanje događaja

August 24, 2017
Rate this post
Poštovani, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije (SAOSH) u okviru projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloga organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“, broj Ugovora:2015/370-380, finansiran…

Zahtev za dostavljanje ponuda za organizovanje događaja

November 7, 2016
5 (100%) 1 vote
Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije (SAOSH) u okviru projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloga  organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama, broj Ugovora : 2015/370-380, finansiran…