/ Category / Projekat

Anketni upitnik o stanju bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

February 14, 2018
5 (100%) 1 vote
U cilju što boljeg sagledavanja stanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu iz ugla kompanija, organizacija, stručnh lica i sl. molimo popunite Upitnik. Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7KWFROvyhEN18HjjKRTMBsrahKsAKOJdxHR1hPkEZnm-xVg/viewform?c=0&w=1

Infosesija

December 7, 2017
Rate this post
Dana 06.12.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“finansiranog od strane Evropske Unije prema Programu…

Poziv za podnošenje predloga projekta

December 7, 2017
Rate this post
Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije kao partner projekta "Povećanje kapaciteta i jačanja uloge regionalne organizacije civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijalog sa državnim institucijama" broj ugovora 2015/370-380 podržan…

Zahtev za dostavljanje ponuda za organizovanje događaja

November 13, 2017
Rate this post
Poštovani, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije (SAOSH) u okviru projekta “Povećanje kapaciteta i jačanje uloga organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“, broj Ugovora:2015/370-380,…

Ključ je u prevenciji, znanju i kvalitetnoj proceni rizika

October 27, 2017
Rate this post
Tema bezbednosti i zdravlja na radu je kod nas nepravedno zapostavljena. Svuda u inostranstvu je ona u top 10 tema u državi, dok je kod nas otprilike na 156. mestu. Još uvek ne vidimo koliko je važno stvoriti bezbedno i zdravo radno okruženje, jer će…

Na temelju novih globalnih procena, nesreće i povrede na radu EU koštaju 476 milijardi evra godišnje

September 6, 2017
Rate this post
Ekonomske prednosti bezbednosti  i zdravlja na radu nikad nisu bile jasnije. Nove procene u projektu troškova i koristi sigurnosti i zdravlja na radu pokazuju da povrede i bolesti povezane sa radom koštaju EU oko 476 milijardi euva svake godine. Samo…

Call for Expression of Interest for Hiring domestic trainers

July 6, 2017
5 (100%) 1 vote
PRОЈЕСТ: “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions” “Serbian Association for occupational safety and health” (SAOSH) requires engagement…

Kros – sektorski sastanak – Predstavnci OSH kompanija

March 3, 2017
Rate this post
Rezime Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije dana 01.03.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga…

Unapređenje zdravlja i bezbednosti na radu

November 2, 2016
5 (100%) 1 vote
Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije predstavilo je projekat "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama finansiran od strane Evropske unije".…

“UVODNI SASTANAK NA TEMU: „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

October 18, 2016
5 (100%) 1 vote
Dana 14.10. 2016 godine u sa početkom u 15h na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je predstavilo projekat „Povećanje kapaciteta…