/ Category / Teret

Ručna manipulacija teretom

April 16, 2018
5 (100%) 3 votes
Osnovni koraci za ručnu manipulaciju teretom: 1. Analizirajte teret – predmet koji treba da podignete. Ne pokušavajte da sami podignete teret koji pretežak ili je gabaritno veliki. Proverite da li imate dovoljno prostora za manevraciju i da li postoji…

Pravilno rukovanje teretom

October 3, 2017
Rate this post
Kako biste obezbedili pravilno rukovanje teretom u skladištima, salonima i sl.  potrebno je pridržavati se sledećih mera: Proveriti stabilnost stalaže i oslonih elemenata unutar stalaže.Na njima ne smeju da se nalaze delovi koji mogu slobodno pasti ili…

Opasnosti i rizici vezani uz manualno rukovanje teretima na radnom mestu

May 19, 2017
5 (100%) 1 vote
Što je manualno rukovanje teretima? Manualno rukovanje teretima (MRT) je bilo koja od sledećih aktivnosti koju obavljaju jedan ili više radnika: dizanje, držanje, spuštanje, guranje, povlačenje, nošenje ili pomicanje tereta (1). Teret može biti živa…

Mišićno-koštani poremećaji (MKP) uzrokovani radom: uvod

July 21, 2016
Rate this post
Sažetak Neprirodni   položaji,   ponavljajući  rad   i   rukovanje   teškim   teretima predstavljaju faktore rizika koji mogu oštetiti kosti, zglobove, mišiće, tetive, ligamente, živce i krvne sudove, dovodeći do umora, boli i mišićno-koštanih…

Ručna manipulacija teretom – opasni manuelni radni zadaci

February 15, 2016
4.4 (88%) 5 votes
Šta je opasni radni zadatak ručne manipulacije teretom i ko je izložen tom riziku? Opasni radni zadatak ručne manipulacije teretom znači radni zadatak koji zahteva da osoba podiže, spušta, gura, vuče, nosi, pomera, zadržava ili uzdržava predmet…