/ NOVOSTI / UREĐIVANJE PRAVA I OBAVEZA U SKLADU SA ZAKONOM O BZNR – UTICAJ NA POSLOVANJE – TROŠKOVI POSLODAVCA

UREĐIVANJE PRAVA I OBAVEZA U SKLADU SA ZAKONOM O BZNR – UTICAJ NA POSLOVANJE – TROŠKOVI POSLODAVCA

ubzrs on 24/01/2014 - 9:36 am in NOVOSTI, Zakoni i propisi
Rate this post

Dužnost poslodavca je da:

1.       Zaposlenom obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini na/i u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 9 stav 1),

2.       Prilikom organizovanja rada i radnog procesa obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i da za njihovu primenu obezbedi potrebna finansijska sredstva (član 11 stav 1),

3.       U pismenoj formi denese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada (član 13 stav 1 i 2),

4.       Opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorm ili ugovorom o radu utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu (član 14),

5.       Pismenim aktom odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu (član 15 stav 1 tačka 1),

6.       Zaposlenom odredi da obavlja poslove na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 15 stav 1 tačka 2),

7.       Zaposlene i njihovog predstavnika obaveštava o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad, kao i opasnostima od povreda i oštećenja zdravlja koja nastaju njihovim uvođenjem, odnosno da donese odgovarajuća uputstva za bezbedan rad (član 15 stav 1 tačka 3),

8.       Izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad (član 15 stav 1 tačka 5),

9.       Obezbedi održavanje u ispravnom stanju sredstva za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (član 15 stav 1 tačka 6),

10.   Angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline (član 15 stav 1 tačka 7).

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *