/ EU-OSHA / Više od 100 partnera učestvuje u kampanji Upravljanje opasnim materijama za zdrava radna mesta.

Više od 100 partnera učestvuje u kampanji Upravljanje opasnim materijama za zdrava radna mesta.

Andrijana Tomic on 28/06/2018 - 11:17 am in EU-OSHA
Rate this post

Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) otkriva službene i medijske partnere kampanje koji su se pridružili njenoj Panevropskoj kampanji o bezbednosti  i zdravlju na radu (OSH) za period 2018. – 2019. – Upravljanje opasnim materijama za zdrava radna mesta. Podrška ovih partnera ključna je za uspeh kampanje, a zauzvrat partneri kampanje mogu iskoristiti razne prednosti i mogućnosti.

“Pridruživanjem kampanji, partneri mogu poboljšati svoje vlastite prakse, iskorištavajući obilje materijala kampanje o dobrim praksama i odlične mogućnosti za umrežavanje i deljenje iskustava.“

EU-OSHA je oduševljena što može pozdraviti službene partnere kampanje Upravljanje opasnim materijama za zdrava radna mesta za period od 2018. – 2019. Brojni prijašnji partneri ponovno se obvezuju da će poboljšati OSH u Evropi i nastavljaju iskorišćavati mogućnosti koje učestvovanje donosi: veća vidljivost, povlašćeni pristup alatima i materijalima kampanje, umrežavanje i prilika za česvovanje u aktivnostima razmene dobrih praksi. Nadalje,  nam je drago da su uz nas brojni mediji koji su nam spremni pomoći u širenju poruka kampanje i podizanju svesti posredstvom svojih kanala.

Dr. Christa Sedlatschek, direktorica EU-OSHA-e, naglašava važnost partnera kampanje: „Naši partneri neophodni su za uspjeh ove kampanje, budući da oni imaju moć utjecanja na radnike i poslodavce, vodeći se primerom. Budući da se radi o 38 % preduzeća EU-a [1], izloženost opasnim supstancama na mestu rada mora se otkloniti ili barem učinkovito kontrolisati  kako bi se osigurala bezbednost  i zdravlje radnika te ekonomski uspeh preduzeća i društva. Pridruživanjem kampanji, partneri mogu poboljšati vlastite prakse, mogu se koristiti obiljem materijala kampanje o dobrim praksama te iskoristiti odlične mogućnosti za umrežavanje i razmenu iskustava.”

Partneri kampanje uključuju se u razne aktivnosti — od distribucije materijala kampanje i osobnog razgovora s radnicima do pridonošenja događanjima za razmenu dobrih praksi i saradnje s nacionalnim središnjicama. Isto tako, mogu se koristiti EU-OSHA-inim mrežnim alatima i resursima za upravljanje opasnim materijama na svojim mestima rada, na primer:

Partneri kampanje planiraju niz zanimljivih aktivnosti u nadolazećim mjesecima — od kvizova o opasnim tvarima na mjestima rada do konferencija i radionica koje promiču poruke kampanje delom  Evrope i šire.

Uz podršku partnera kampanje, kampanja Upravljanje opasnim materijama za zdrava radna mesta koju predvodi EU-OSHA-a ima sledeće ciljeve:

  • podizanje svesti  o važnosti upravljanja opasnim materijama
  • pružanje jasnih smernica o zakonodavnom okviru
  • podizanje kulture procene rizika i sprečavanja rizika
  • pružanje praktičnih alata i primera dobre prakse za podršku preduzećima
  • podizanje svesti o rizicima povezanima s izloženošću karcinogenim materijama na radu
  • utvrđivanje  radnika s posebnim potrebama i većom izloženošću riziku.

 

Izvor: EU-OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *