/ AKTIVNOSTI / XX Svetski kongres o bezbednosti i zdravlju na radu – Frankfurt 2014

XX Svetski kongres o bezbednosti i zdravlju na radu – Frankfurt 2014

ubzrs on 17/09/2014 - 10:58 am in AKTIVNOSTI, DOGAĐAJI
Rate this post

Ukratko o kongresu

XX svetski kongres o bezbednosti i zdravlju na radu , koji je održan u Frankfurtu u Nemačkoj , u period od 24 – 27. avgusta, predstavlja jedan od najbitnih događaja vezanih za oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Ovakav događaj okuplja veliki broj profesionalaca, eksperata, institucija i kompanija iz svih delova sveta koje se bave ovom važnom oblašću.

222

 

Na desetine stotina ljudi, iz 143. država je posetilo dvadeseti po redu kongres u cilju praćenja aktuelnosti i novih tendencija u bezbednosti na radu, prevenciji, medecini rada, itd. Kongres je bio odlično posećen, prema rečima organizatora, najposećeniji do sad sa brojem od preko 4.000 ljudi.
Diskusija – debata – akcija je u fokusu ovogodišnjeg kongresa. Preko 4.000 stručnjaka iz celog sveta su imali mogućnost da razgovaraju o najnovijim dostignučima i trendovima iz sveta bezbednosti i zdravlja na radu. Pored toga, nudila se jedinstvena prilika da se iskusi praktična delatnost prevencije na licu mesta tokom poseta preduzećima u različitim sektorima, kao i upoznavanje sa novim proizvodima u oblasti zaštite na radu. Učesnici su mogli da izaberu koju kompaniju žele da posete i da se uvere na licu mesta kako se implementora prevencija, u ponudi su bili BMW, Mercedes Benz, Linde, itd.

Vizija kongresa je: Vizija ‘’0’’. Svet u kome je rad bezbedan i zdrav. Svet bez teških ili fatalnih povreda na radu. Svi napori su usmereni ka ostvarivanju ove vizije. Rezultati su mogući samo ako svi deluju zajedno, na globalnom nivou. XX Svetski kongres 2014 pruža okruženje u kome je ta vizija moguća.

Organizator kongresa je nemačko socijalno osiguranje uz podršku i saradnju Međunarodne organizacije rada (ILO), Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA) i nemačkog socijalnog osiguranja za invalide (DGUV).

333
Bezbednost i zdravlje na radu je postao dalekosežni zadatak u globalizovanom svetu. Ljudi na svim kontinentima obavljaju poslove pod opasnim i nezdravim uslovima rada. Svake godine, više od 2 miliona ljudi smrtno strada na radu. Samo putem održivih rešenja ćemo biti u stanju da sprečimo povrede na radu i profesionalna oboljenja, poruka je organizatora XX kongresa.

 

12593665_10205554444052590_8893558028260221298_o

Tradicija se nastavlja

Programski deo kongresa je podeljen u dva dela, prvi je ‚‚GLOBALNI FORUM PREVENCIJE’’ koji okuplja najbitnije stručnjake i govornike iz celog sveta . Drugi je izlagački deo u vidu sajma gde su se na svojim štandovima predstavile organizacije kao što su ILO, EU OSHA, ISSA, i dr.
Udruženja za bezbednost i zdravlje Srbije je na XX kongresu u Frankfurtu učestvovalo kao izlagač na zajedničkom štandu  sa još četri partnerske organizacije sa Balkana, a sve uz podršku najveće civilne organizacije koja se bavi oblašću bezbednosti i zdravlja na radu iz Velike Britanije –  IOSH.

Na kongresu UBZRS je učestvovao na okruglom stolu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, IOSH-om, kao i na sastanku o daljem radu I saradnji organizacija sa Balkana.

Glavne teme kongresa  koje treba ozbiljno razmotriti za primenu u Srbiji su uspostavljanje kulture nege, i vizije nula, odnosno smanjenje povreda na radu na minimum.

Tradicija se nastavlja jer je udruženje učestvovalo i na prošlom kongresu bezbednosti i zdravlja na radu je održanog 2010. godine u Istanbulu.
Sledeći Svetski kongres o bezbednosti i zdravlju na radu će se održati u Singapuru 2017.godine…VIDIMO SE TAMO.

Fotografije sa kongresa pogledajte na ovom linku.

David Tomović

 

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *