/ DOGAĐAJI / Zaključci sa 14 – te međunarodne konferencije “Put uspešnog poslovanja” – Divčibare 2017

Zaključci sa 14 – te međunarodne konferencije “Put uspešnog poslovanja” – Divčibare 2017

Andrijana Tomic on 12/10/2017 - 7:01 am in DOGAĐAJI, NOVOSTI
5 (100%) 6 votes

1. PROMENA ZAKONSKE REGULATIVE UZ SAGLASNOST SA NOVIM TRENDOVIMA I SITUACIONOM ANALIZOM U ZEMLjI

2. TESNA SARADNjA I UČEŠĆE STRUČNIH LICA U JAVNOJ RASPRAVI PO SVIM ZAKONSKIM AKTIMA I PRIMENAMA ZAKONAPOTENCIRANjE ZNAČAJA AKTIVNOG UČEŠĆA RADU KONFERENCIJA, SEMINARA…, PREDSTAVNIKA RELEVANTNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA

3. POTENCIRANJE ZNAČAJA U AKTIVNOM UČEŠĆU RADU KONFERENCIJA SEMINARA…PREDSTAVNIKA RELEVANTNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA

4. POJAČAVANjE KAPACITETA INSPEKTORATA U SVRHU NADZORA I KONTINUIRANO USAVRŠAVANjE

5.POSTAVLjANjE STRATEŠKOG CILjA DA SE OBLAST BZNR UVEDE KAO OBAVEZAN PREDMET U SVIM NIVOIMA OBRAZOVANjA

6.EDUKACIJA I USAVRŠAVANjE STRUČNIH LICA ZA BZNR DA BUDU U NADLEŽNOSTI NASTAVNO-NAUČNIH USTANOVA I STRUKOVNIH UDRUŽENjA IZ OBLASTI BZNR

7.UVOĐENjE KATEGORIZACIJE STRUČNIH LICA PREMA STEPENU OBRAZOVANjA I PRAKTIČNOM ISKUSTVU IZ OBLASTI

8.POTENCIRANjE ZNAČAJA ORGANIZACIJE OVAKVIH I SLIČNIH SKUPOVA SA UČEŠĆEM SVIH RELEVANTNIH UČESNIKA IZ OBLASTI SA CILjEM RAZMENE ISKUSTAVA I DEFINISANjEM PRAVACA ZA POBOLjŠANjE STANjA U OBLASTI BZNR

9.PREISPITIVANjE NAČINA POLAGANjA STRUČNOG ISPITA DONOŠENjEM ODGOVARAJUĆIH PROGRAMA PREMA VRSTI DELATNOSTI

10.OBAVEZATI STRUČNE USTANOVE ZA AKTIVNO UČEŠĆE NA STUČNIM SKUPOVIMA

11. JAČATI SVEST POSLODAVACA PUTEM SPECIJALIZOVANIH OBUKA IZ OBLASTI BZNR

 

Savez zaštite na radu Srbije

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 6 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *